Dịch vụ

Công nghệ mới khi áp dụng cho công nghệ hạt nhân nguyên tử

Công nghệ mới khi áp dụng cho công nghệ hạt nhân nguyên tử

Đăng lúc: 27/09/2017

Nguồn vốn đầu tư ít ỏi, hạ tầng lạc hậu gần như vẫn giữ nguyên từ hơn 100 năm trước, chi phí quản lý cao, giá vé khó giảm, mất lợi thế cạnh tranh không chỉ với đường bộ mà cả hàng không – [...]